Sự khác biệt giữa các ngôn ngữ Trung Quốc; tiếng Quan Thoại (Mandarin) và tiếng Quảng Đông (Cantonese)
24/12/2023
MP3 và WAV cho voice over: Nên sử dụng định dạng nào?
05/01/2024
Dành cho voice talent: Bí quyết tạo nên bản voice demo nổi bật để có được công việc tốt nhất
Website có sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn. Sử dụng website là bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi.
Xem thêm