THỜI GIAN THANH TOÁN:

Chúng tôi đề nghị thanh toán 50-50. Trong đó, khách hàng trả trước 50% để làm cơ sở thực hiện hợp đồng. Và thanh toán 50% còn lại ngay sau khi nhận được file voice hoàn chỉnh sau cùng.

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

Thanh toán theo phương thức chuyển khoản.

Thông tin tài khoản:

  • Tên tài khoản: Phan Thành Thương
  • Số tài khoản: 0071001345577
  • Ngân hàng: VCB

Nội dung thanh toán: Thanh toán cho đơn hàng [Mã số đơn hàng]