Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào một giọng nói có thể làm thay đổi cảm xúc của bạn? Khám phá câu trả lời và gặp gỡ những voice talent tiềm năng mới nhất của chúng tôi.

Bạn có thể download từng track về để đánh giá sự phù hợp. Hoặc yêu cầu chúng tôi gửi thêm giọng đọc mẫu khác.

 

Giọng Nam
Giọng Nữ

 

Trang web không thể đăng nhiều giọng đọc demo vì tất cả video, hình ảnh và âm thanh đều có liên quan đến vấn đề bản quyền và làm tốc độ tải trang bị chậm. Inter Voice Talent mong bạn thông cảm. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được giọng đọc demo phù hợp nhất.