7 bước thực hiện đơn hàng

1Cụ thể hoá yêu cầu dịch vụ
Khách hàng và agency trao đổi về yêu cầu dịch vụ. Mô tả cụ thể thể loại voice, yêu cầu về talent, khối lượng công việc
2Lựa chọn talent, báo giá
Agency gửi giọng đọc mẫu phù hợp nhất với yêu cầu và mức giá tương ứng cho từng talent để khách hàng chọn lựa
3Ký hợp đồng, thanh toán tạm ứng
Hai bên tiến hành ký hợp đồng hoặc đơn đặt hàng. Khách hàng thanh toán đợt 1, làm cơ sở thực hiện hợp đồng
4Thống nhất kịch bản, tiến hành thu âm
Khách hàng và agency chốt lại kịch bản, và các lưu ý khác đối với talent. Agency tiến hành thu âm
5Agency gửi file thu âm
File được gửi qua Zalo, Dropbox, email hoặc cách khác thuận lợi cho khách hàng
6Kiểm duyệt và yêu cầu chỉnh sửa
Khách hàng review file thu âm và cho ý kiến. Trường hợp phải chỉnh sửa, khách hàng làm rõ những điểm cần sửa để agency và talent có thể hoàn thành công việc
7Thanh toán phần chi phí còn lại
Agency xuất hoá đơn VAT. Khách hàng thanh toán lần 2 và kết thúc đơn hàng.