Chúng tôi cung cấp các bản sửa đổi và chỉnh sửa cho bản ghi âm.

Chúng tôi hiểu rằng đôi khi cần phải thực hiện những thay đổi và chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn hoàn toàn hài lòng với sản phẩm cuối cùng.

Chúng tôi cung cấp một bản sửa đổi miễn phí tối đa 250 từ (1 lần) và mọi bản sửa đổi bổ sung, hoặc sửa kịch bản, sẽ được tính phí dựa trên số lượng công việc cần thiết. Mục tiêu của chúng tôi là hợp tác với bạn cho đến khi bạn hoàn toàn hài lòng với kết quả cuối cùng.

Chúng tôi kính đề nghị quý khách hàng review giọng đọc thật kỹ và có ý kiến cụ thể để agency và talent có thể làm thêm một lần là hoàn thành công việc. Đây là cách duy nhất để tránh phát sinh chi phí.