Hiện voicetalent.com.vn không nhận xuất hoá đơn VAT cho dịch vụ do vấn đề đầu vào. Các talent của chúng tôi thường ở nước ngoài nên chúng tôi không có phương án hạch toán chi phí đầu vào.

Tuy vậy, nếu dự án của bạn bắt buộc phải có hoá đơn VAT, hãy trao đổi với chúng tôi để tìm giải pháp.